dilluns, 5 de maig de 2014

LA TORRE DE LES HORES

Dibuix de l'antiga Torre de les Hores, ubicada al capdamunt del carrer Major
i enderrocada el 1868


Així s'anomenava l'antiga torre que s'aixecava en la plaçeta que hi ha just a la pujada del carrer Major, i on durant molts anys hi havia la carnisseria que també portava el seu nom de Torre de les Hores i que formava la continuació de les quatre torres que tenia la vila,  amb unió de les muralles que es conserven al Vall, i passant pel carrer major, unien aquest amb les que continuaven al Baluard. Si be s'ignora la data de la seva construcció, la tradició l'atribueix als temps dels àrabs, ja que en una de les pedres hi figurava una inscripció on deia de manera aproximada: Alà és Alà i Mahoma el seu profeta. No sabem si era ben be així.
Pel que sabem, a començaments del segle XVIII s'hi va posar dues campanes i s'hi col·locà un rellotge. En l'arxiu Parroquial, existien varies anotacions sobre el rellotge públic, entre les quals una que esmenta: "A los 19 de Junio de 1630, Felipe Espinal, relojero de Riudecanyes, percibió de Sitges la cantidad de 6 libras, a cuenta de las 12 que le debe la villa, por haber arreglado el reloj de la Torre de las horas. Las restantes 6 libras las cobró su viuda en el mes de Febrero de 1639; pero se conoce que el reloj no debía marchar con demasiada regularidad, porque a los 11 de Diciembre de 1640, el clavario abonó 18 libras al maestro cerrajero Antonio Farrer, ciudadano de Barcelona, que arregló de nuevo el referido reloj".

Aquesta torre, que es va enderrocar quan la revolución de setembre de 1868, era de sòlida construcció: els seus murs eren d'uns deu pams per la part baixa. El seu rellotge es traslladà a la torre del comunidor, la torre de l'Esglèsia Parroquial de Sant Bartomeu i Santa Tecla, on, amb aparells més moderns, encara funciona.