dimecres, 29 de maig de 2013

EL CORPUS A SITGES

La Processó del Corpus. Arcadi Mas i Fondevila. Museus de Sitges

De totes les festes i celebracions, no hi ha cap mena de dubte que la mes florida i primaveral és la del Corpus. Amb uns origens antiquíssims, ens hem de remuntar al segle XII quan es produeixen diferents canvis i contrastos en el si de l'esglèsia. La festa, fou introduïda per contrarestar les heretgies, primer en la diòcesis de Lieja, i extesa per tot el territori catòlic.
A Sitges, la celebració del Corpus Christi, te lloc des de temps immemorial, i és difícil trobar dades anteriors al segle XIX. A Catalunya, ja el 1391 apareix una figura gegant "lo rey David ab lo giguant" Més endavant ja prenen forma de gegant i geganta, però primitivament els gegants aludien a representacions de l'Antic Testament.
Que ho fa que a Sitges hi hagi la tradició de catifes de flors? Com habitualment fem, ens referim a les primeres cròniques, de les primeres publicacions, com la Revista Suburense i l'Eco de Sitges de l'any 1886 on ja s'esmenta que per commemorar el pas de la processó, es van encatifar el sòl dels carrers escampant flors aromàtiques i van engalanar, amb garlandes i motius florals, els balcons i finestres de les façanes de les cases.
Amb els anys, i segons llegim a l'estudi de Frederic Montornès "Les catifes de flors a Sitges, un costum tradicional?" aquest costum s'anà consolidant i si hi afegim que des de 1918 es celebra l'exposició de clavells, esdeveniment que dona una connotació protagonista a aquesta flor que hem fet nostre, també li dona major participació a l'hora d'organitzar aquest esdeveniment, que en un primer moment, fou organitzada per l'Associació d'Atracció de Forasters de Sitges.

Marzal Ortiz, Miquel. "Mar al peu, clavells al niu". La Xermada Sitges : Ajuntament de Sitges, Núm. 15 (estiu 2000), p. 7-11


Marzal Ortiz, Miquel. L'Altar i la catifa de flors del Cap de la Vila: 1952-1957  les bases d'una m'anera d'entendre el seu disseny, Sitges : Grup d'Estudis Sitgetans, 2012

Mirabent Muntané, Antoni. Exposicions de clavells. Catifes de flors per Corpus [pròleg de Lluís Jou]. Sitges : Ajuntament de Sitges, 1997

Miret i Mestre, Xavier. L'Ou com balla : del Corpus de Sitges. La Xermada Sitges : Ajuntament de Sitges, Núm. 15 (estiu 2000), p. 12-14

Montornès Dalmau, Frederic. Les Catifes de flors a Sitges, un costum tradicional? ; [pròleg Jofre Vila i Soler]. Sitges : Grup d'Estudis Sitgetans, 1988

Yll, Joan. Detalls del Corpus : en els altars de les cases particulars. La Xermada Sitges : Ajuntament de Sitges, Núm. 21 (estiu 2001), p. 8-11