divendres, 2 de novembre de 2012

EL RAM DE TOT L'ANY

Reproduïm un fragment d'un article publicat al Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona del mes d'agost de 1933 on ens parla de la recent estrenada entitat d'homenatge a la figura de Santiago Rusiñol, l'any 1932. L'article, amb la seva prosa de l'època ens evoca en un temps ja desaparegut -ara faria vuitanta anys- i de Joaquím Folch i Torres, president aleshores de la Junta de Museus que treballà en la conversió del Cau Ferrat en museu públic i que fou una realitat aquell mateix any.

Aquesta institució femenina d'"El Ram de Tot l'Any a Rusiñol" que ha aplegat en un veritable ram de meravella la quasi totalitat de les dones sitgetanes, i l'objecte de la qual és oferirr a la memòria de Rusiñol un manat de flors immustigable per tal com, renovat continuament, ha de servar la frescor d'unes galtes de noia, és tal com Joaquim Folch i Torres digué, en el seu parlament del dia de la festa amb motiu del lliurament del gerro que la gentil Maria, filla del president Macià va regalar a les associades, un micacle de l'ànima de Sitges.
En cap museu del món -vingué a dir Folch i Torres- no podríem trobar un exemple com aquest, i això permet de fundar sobre l'esdevenidor del "Cau Ferrat" les més falagueres esperances.

Lliurament del gerro d'"El Ram de Tot l'Any a Rusiñol"

La senyoreta Maria Macià, filla de l'honorable president de la Generaliat, va voler participar a l'homenatge que les dones sitgetanes per mitjà de l'associació El Ram de Tot l'Any a Rusiñol, reten permanentment a la memòria de l'insigne artista, regalant  el gerro en el qual les associades dipositaran les flors de llur ofrena. (...) Foren rebudes per l'alcalde de Sitges senyor Josep Costa, la senyoreta Maria Dolors de Bertran, presidenta de l'associació i d'altres personalitats que s'havien reunit ja al Museu del "Cau Ferrat", junt amb la majoria de les assocides de l'entitat.

Lliurament del gerro d'"El Ram de Tot l'Any a Rusiñol, Butlletí dels Museus d'Art de Barcelona, agost de 1933, p. 247-252
Rosa Muntané i Estivill. Entrevista: Bernat Deltell i Milà, La Xermada, núm. 39, p. 7-9