dijous, 1 de març de 2012

LA CAPELLA DE L'ANTIC HOSPITAL DE SANT JOAN

L’antic hospital de Sant Joan fou construït al segle XIV (és referenciat ja l’any 1326) per Bernat de Fonollar que llegà per al seu sosteniment cinc cents sous de moneda barcelonesa.

Aquest hospital, que a partir de 1850 anà a càrrec de les Religioses de la Immaculada Concepció va anar sofrint algunes modificacions en diferents èpoques. Pel que fa a la seva capella, l’altar major era senzill, pintat sobre llenç amb la imatge de Sant Joan dins d’una capelleta amb altres dos sants un a cada cantó. Aquesta, estava situada als baixos de l'edifici, -actual Maricel de mar- conservant-ne l'estructura.


Capella de l'Hospital de Sant Joan amb l'altar major a principis del segle XX. Fotografia realitzada el 9 de juny de 1910
Entremig d’arc i arc, a banda i banda dels murs hi havia els altars de l’Ecce Homo, el de la Mare de Déu de la Mercè, el de Sant Bartomeu i Santa Tecla, el de Sant Lli, el de Sant Antoni Abat i el de la Mare de Déu del Roser. Entremig del presbiteri i la primera arcada hi havia l’altar de l’Ecce Homo a la dreta i el de Sant Antoni Abat a l’esquerra. Entre la primera i la segona arcada hi havia l’altar de la Verge de la Mercè, tancat amb una reixa de ferro i enfront s’hi admirava un retaule de Sant Bartomeu i Santa Tecla, que havia figurat com altar major de la Parròquia abans de construir-se l’actual.


L’església i l’hospital va tancar les portes el dia 9 de juny de 1910, celebrant-s’hi el dia abans la darrera missa per part de Mn. Josep Figuls, passant l’antic edifici a ser propietat de Charles Deering.


Segons Soler i Cartró, a les pàgines de l'Eco de Sitges de 27 de juny de 1926 llegim : El epílogo de la historia del viejo inmueble fué su venta a Mr. Deering, quien adquirió además todas las casas de la plaza de San Juan y construyó, en su conjunto, el famoso palacio Marycel, encanto de propios y extraños.


Trasladado el Hospital de San Juan al nuevo edificio construído con el producto de la venta del antiguo y con espléndidos donativos de buenos patricios, posee Sitges un Hospital modelo, que se inauguró el 23 de agosto de 1912, ampliado con el magnífico Pabellón Roger Deering próximo a inaugurarse, perpetuándose así el nombre del generoso dueño de Marycel e Hijo Adoptivo de Sitges.

Coll, Isabel. L'Edifici i el retaule de l'Hospital de Sant Joan de Sitges. Sitges : Grup d'Estudis Sitgetans, 1990


Relós. Costums perdudes. El Eco de Sitges, 19.VI.1910


Soler i Cartró, Josep. El Hospital de San Juan y su antigua Iglesia. El Eco de Sitges, 27.VI.1926