dimarts, 13 de març de 2012

CAMPDÀSENS

Campdàsens, vers 1929
Dediquem un petit apunt a Campdàsens i concretament a la seva esglèsia, seguint amb la línia de fer un breu recorregut a les nostres ermites sitgetanes. 

De Campdàsens podem dir que la seva toponímia consta almenys des del segle XI (Campus asinorum). El territori era de propietat reial i en foren feudetaris Bernat de Centelles i Bernat de Fonollar. Al cap d'uns anys, el rei Pere el Cerimoniós d'Aragó, va tornar a comprar el "mer i mixt imperi" i la jurisdicció de la vila de Sitges, juntament amb la quadra de Campdàsens, l'any 1385 i en féu donació al seu cunyat Bernat de Fortià. Però el seu successor, Joan I, per qüestions econòmiques, hagué de vendre, altra vegada, tots els drets sobre els castells de Sitges i Campdàsens a la Pia Almoina l'any 1390.
El 1686 es va fundar a l'esglèsia de Campdàsens un benefici atornat pel bisbat de Barcelona a un membre de la familia Robert. A l'esglèsia del "caseriu" continuaven celebrant-se els oficis religiosos amb l'assistència d'un capellà domiciliat a la casa annexa, el qual s'encarregava també de fer escola diària als infants de tota la contrada veïna del massís, que llavors era molt habitada.
No queden restes de l'antiga capella del segle XIV, dedicada al Sant Crist. L'esglèsia actual fou construïda gràcies a Francesc Robert i Batlle, pare del Dr. Bartomeu Robert, propietari i hereu de les terres de Campdàsens i can Llussà, el 1853, sota l'advocació de la Preciosíssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. Contenia -segons es desprèn de l'article de Pilar Casas i Robert- una gran imatge de Jesús Crucificat, juntament amb tots els ornaments necessaris per a celebrar la missa. Al costat hi ha una casa o rectoria, destinada a l'allotjament del capellà.
Com és ben sabut, cada primer diumenge de juliol se celebra la seva Festa Major, amb tot un gruix d'actes organitzats pels Amics del Garraf, entitat que vetlla per la preservació d'aquests paratges i la promoció de diverses activitats culturalss i lúdiques sobre el Massís del Garraf i el seu entorn.


Casas Robert, Pilar. Campdàsens, una llarga història. El Eco de Sitges, 23.VI.1990
Casas Robert, Pilar. El Dr. Robert i Campdàsens. El Eco de Sitges, 15.VII.1995
Muntaner, Ignasi Ma. Pregó de la festa de Campdàsens 2006. El Eco de Sitges, 8.VII.2006
Sastre Tutusaus, Jacint. La formació de l'antic arxiu de Campdàsens. El Eco de Sitges, 30.VI.1979