dilluns, 3 de maig de 2010

EL PONT D'EN DOMENECH

Postal del passeig amb el pont a primer terme, c. 1924


El Pont d'en Domenech

Inicialment més senzill, amb barana de ferro i sense cap tipus d'ornament i decoració, el pont del torrent de la Bassa-rodona i que posteriorment va ser anomenat pont d'en Domènech, tingué aquest nom degut a que fou sufragat per Pere Domènech i Grao (americano, fill de pare sitgetà i nascut a Isla Cristina), cap a l'any 1877, pagant les despeses de la construcció, obres necessària que probablement li aportà la consideració i el respecte entre els seus conveïns. Aquestes obres, permeteren la prolongació del passeig fins a la caseta d’en Birosa, al capdavall de l’actual avinguda de Sofia. Posteriorment, a principis de segle XX, el pont va ser restaurat i decorat segons l'estil modernista del moment.
El cas és que l'any 1958 trobem la notícia que es trobaven avançats els treballs de canalització del passeig de la Ribera, on s'embelliren amb jardins, bancs i parterres. Així mateix el pont Doménech, situat en aquest passeig, entre el segon i tercer espigó, fou ampliat arribant a tota una amplada de vint metres, i dotat a la part que dóna a la platja, així com el passeig, d'una barana de ferro.

Postal típica dels anys seixanta, amb unes nanses col·locades a primer terme.