dissabte, 22 de maig de 2010

1925. SITGES ESPORTIU


Com veureu, ara fa 85 anys, a Sitges es gaudia d'una bona oferta esportiva de referència. Aquest breu article forma part d'un conjunt d'escrits publicats a la revista Joventut Catalana, amb un número ben il·lustrat, dedicat a la nostra vila per una colla de joves sitgetans, molt afeccionats a les lletres com eren en Joan Puig Mestre, Josep Diaz Blanch, Rafael Font, Salvador Marsal, entre altres.

0

Sitges és una de les viles que més intensament viu l’actualitat vibrant i poderosa creixença de l’esport a Catalunya. Malgrat ésser dotada de magnificents belleses naturals, que atrauen l’atenció d’innombrables visitants, i de posseir contínuament les diversions de les grans ciutats: teatre, concerts, atraccions, balls, cinemes, Sitges té el seu gran sector on l’esport constitueix l’objectiu de tots els dies.
Per ordre d’importància i d’antiguitat, esmentarem en primer lloc, el gran cercle esportiu C.D. Sitges, pertanyent al grup de Promoció (Llevant), i quina actuació en el referent a futbol (puix és quasi exclusivament el que practica), ha assolit un nivell notabilíssim. El C.D. Sitges ocupa actualment un dels llocs preeminents dintre el futbol català de segona categoria, havent obtingut darrerament brillantíssimes victòries sobre equips reconeguts tècnicament superiors.
Baix el constant esforç dels individus que composen la Junta Directiva, el futbol sitgetà des de les regions de lo desconegut, s’ha anat elevant fins arribar al lloc honrosíssim que en l’actualitat ocupa. Tasca inacabable seria enumerar una per una les jornades de triomfs memorables que tant han encimbellat deportivament el nom de nostra vila. I com si lo aconseguit fins ara no fos encara prou, una encertadíssima renovació en l’equip el conduirà a la consecució de nous llorers, més estimables encara.
També el novell Club de Natació, entitat fundada fa cosa de mig any i que compta ja amb un nombre crescut de socis, és una altra demostració de la esportivitat de nostra vila. No tan sols es dedica a esports nàutics, com el seu nom assenyala, sinó també a la pràctica de l’atletisme en tots els seus aspectes, que efectua al terreny de joc del C.D. Sitges.
Malgrat el poc temps que han començat els entrenaments, tant nàutics com atlètics, per dos experts entrenadors, despunten ja valors ben estimables dintre aquest club. Per la propera Festa Major es celebrarà un gran festival nàutic i un d’atlètic, en que es palesaran els constants avenços dels nostres joves atletes.
També constitueix una part principal en l’esport sitgetà, l’obra del Club Ciclista Sitgetà, entitat que compta solament amb uns dos anys d’existència i que ja ha organitzat curses veritablement esplèndides, dignes de les millors organitzacions de nostra terra, com la Copa Janer, celebrada el mes de juny, i la propera gran cursa que projecta per la Festa Major del nostre poble.
I darrerament s’està gestionant la creació del Boxing Club de Sitges, que està ja en vies d’immediata realització.
Aquestes són, sintetitzant, les diferents manifestacions de la vida esportiva de Sitges. Bona voluntat i encert per part dels dirigents i una disposició exemplar en els nostres esportistes, contribuiran a formar físicament el nostre jovent pel feliç dia que calgui demostrar-ho.

Salvador Marsal


Marsal, Salvador. Sitges Esportiu a Joventut Catalana, núm. 36, 20 d’agost de 1925