diumenge, 11 d’octubre de 2009

LES TORRES DE LES MURALLES. LA TORRE DE LES HORES

D'una petita nota sobre la torre de les hores, publicada al setmanari La Punta de l'any 1926...


Davant de la Casa de la vila dita, hi havia una mitra Torre, encara dels moros, que formava la continuació de les tres o Quatre que tenia la vila, i amb unió de les muralles que es conserven al Vall, i passant pel carrer major, unien aquest amb les que continuaven al Baluard, fins a la casa avui Vidal y Quadras. Allà hi havia una altra Torre, que va ésser Escorxador de set o vuit crestons que es mataven al dia. La mitra Torre, anomenada de les Hores, a començaments del segle XVIII s’hi va fer una miranda pròpia per posar-hi les dues campanes que necessitava el Rellotge que s’hi col·locà. Avui es conserva el dibuix d’aquesta desgraciada i joliua Torre, que si haguessin sigut els homes dirigents cuidadosos de joies artístiques, avui seria l’admiració de propis i estranys, i no s’haguera enderrocat tan barroerament. Mes res hi va valer. Ni els bons oficis d’il·lustres persones, ni la Junta de Arqueologia, van tenir força per treure d’aquells cervells fossilitzats la malura de la destrucció.


CARBONELL, Bartomeu. Sitges: Costums velles I. Les torres de les muralles. La torre de les hores a "La Punta", 14 de març de 1926